บริการ

บริการรับถมพื้นที่ รับถมดิน

บริการรับถมพื้นที่ รับถมดิน ถมบ่อมีให้เลือกทั้งดิน หรือหินคลุก เลือกถมได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน ทีมงานพร้อม เครื่องจักรทันสมัย เก็บงานเรียบร้อย ไม่เลอะเปอะเปลื้อนบริเวณหน้างาน

งานถมดินบริเวณบ้าน พร้อมเคลียร์ริ่งพื้นที่

งานถมดินบริเวณบ้าน พร้อมเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อนถมดินด้วยหน้าดิน เจ้าของบ้านต้องการถมดินรอบบ้าน เพื่อทำสวนปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านมีเศษขยะและเศษปูนที่ทีมก่อสร้างทิ้งไว้ และมีวัชพืชขึ้นเยอะมากบริเวณหน้าบ้าเคลียร์พื้นที่ และปรับพื้นที่ บริการรับปรับพื้นที่ให้เสมอกัน เตรียมหน้าดิน เกลี่ยหน้างานให้พร้อมรองรับการก่อสร้าง

กล้องสำรวจใช้ในการวัดระดับโดยตรง

กล้องสำรวจใช้ในการวัดระดับโดยตรง สามารถใช้วัดค่าระดับได้อย่างรื้อถอนพื้นที่ บริการรับรื้อถอน พื้นที่หน้างาน ปรับพื้นที่ให้เรียบ ที่ดินโล่ง สวยงาม

ทำความสะอาดพื้นที่หน้างานเรียบร้อย