รามอินทรา77 คู้บอน 6

ล่าสุดถมยันสระนํ้าในบ้าน เล็กใหญ่ไม่สำคัญผมทำหมด ส่งงานพื้นที่ รวม 47 ตรว. ขั้นตอนในการถม ถมดินรอบขอบสระนํ้าดินดำทั่วไป ค่าเฉลี่ย 15 เซน ถมดินลงในสระนํ้าค่าเฉลี่ยรวม 1.30 เมตร แบ่งเป็น ดินดำ 1.10 เมตร และ ถมทราย 20 เซนด้านบน ระยะเวลาทำงาน 2 วัน พิกัดหน้าที่ รามอินทรา77,คู้บอน6